søndag 1. februar 2009

Tale til Mutter'n på 60 årsdagen. Del 1

Tale til Mutter'n på 60 årsdagen. Del 1

Kjære fatter’n
Kjære Gry
Kjære søsken, kjære onkler og tanter,
Kjære øvrige familiemedlemmer,
Kjære venner og bekjente av mine foreldre,
Og, sist men ikke minst, kjære Mutter’n.
For det er jo på grunn av din store dag at vi alle er samlet her og i den forbindelse er det kanskje også rette tidspunktet for å ta en kjapp oppsummering av dit liv og virke balndt menneskene på jorden de siste 60 årene.

Din gjerning som søster, som venninne og arbeidskollega har jeg lite grunnlag for å si noe om.
Din gjerning som hustru og ekteviv har jeg visse meninger om, men her er fatter’n tross alt bedre kvalifisert til å uttale seg. (Om han tør er selvfølgelig en annen sak)
Men jeg skal konsentrere meg om din virksomhet som mor, noe jeg etter eget skjønn har gode forutsetninger for å vurdere.

I diskusjonen omkring Snåsamannen ble det tidlig utalt at all kunnskap er tuftet på empirisk forskning og at det som ikke er vitenskapelig basert er tro og ikke viten.

Dette har jeg tatt konsekvensen av og jeg har derfor alliert meg med etn kommisjon som sammen med meg har vurdert din håndtering av en del sentrale aspekter ved morsrollen.
For å gjøre dette materiellet lettere forståelig for almuen velger vi å visualisere det med terningkast på samme måte som i ukepressen.

Kommisjonen ble imidlertid noe amputert da Grete på et tidlig tidspunkt måtte erklæres innhabil ettersom hun med kun ørsmå unntak er en blåkopi av mutter’n både i tanker ord og gjerninger.
Maren vinglet fram og tilbake mellom ulike standpunkt, slet med å bestemme seg og når hun endelig hadde gjort det, så ombestemte hun seg igjen. Hun ble aldri ekskludert fra kommisjonen, men hennes bidrag ble selvsagt oversett.
Andreas ble diskvalifisert fra kommisjonen da vi oppdaget at han hele tiden ga kunstig høye poengverdier i håp om å kunne smiske seg til litt barnepass i helgene og gjenre en gratis middag eller to.
Så til slutt stod kommisjonen igjen med kun ett medlem.
Familiens eneste objektive og saklig-kritiske talerør: Meg selv.
Og kvalifisert det er jeg. Nesten overkvalifisert!
Det finnes faktisk ikke et eneste menneske på jorden som har hatt denne dama lengre som mor enn jeg har.
Komisjonens rapport er hemmeligstemplet og kan derfor ikke gjengis i sin helhet men 4 underpunkter vil her bli belyst:
Din evne til å skjøtte oppgaven som Matmor, Omsorgsmor, Orden-i-hjemmet-mor og Still-opp-for-sine-nærmeste-mor
Her skal enkelte få så hatten passer!